Tuesday April 24, 2018  
   | 

दस्तावेज

  • मेवा खेती प्रविधि

    उष्ण तथा उपोष्ण हावापानी भएका स्थानहरूमा खेती गरिने एउटा महत्वपूर्ण फल हो मेवा । लगभग ४ सय वर्ष पहिला भारत हुँदै मेवाको प्रवेश नेपालमा भएको..